26 april 2020

Stichting 100 jaar

Jan Mankes

15 oktober 2020

Stichting 100 jaar Jan Mankes heeft een bijdrage van € 4000 ontvangen uit het donatiefonds van Rabobank Apeldoorn en omgeving voor het organiseren van het herdenkingsjaar voor de kunstenaar Jan Mankes. Het geld wordt gebruikt voor de opening van alle activiteiten, de expositie in Huis te Eerbeek, en voor het boek "Jan Mankes ervaren". We zijn de Rabobank dankbaar voor het toekennen van de bijdrage. De bank steunt via het donatiefonds eenmalige lokale projecten die de leef- en werkomgeving verbeteren én waarvan inwoners in de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. De leden van Rabobank denken mee over de toezeggingen uit het fonds. De donatiecommissie bestaat uit vier ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar samen en beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover. De bank zet in op thema’s als financiële zelfredzaamheid, duurzaam wonen, ondernemers duurzaam laten groeien en leefbaarheid in de kernen.

Het Prins Bernardfonds heeft Stichting 100 jaar Jan Mankes een bijdrage toegekend, waarmee wij als Stichting 100 jaar Jan Mankes erg dankbaar voor zijn. Het geld wordt gebruikt om de exposities en wedstrijd mogelijk te maken en om het boek ter ere van "Jan Mankes ervaren" uit te geven.

De Culturele Stichting Brummen heeft de Stichting 100 jaar Jan Mankes een bijdrage toegekend. Dit geld is toegekend voor de herdenkingsplaquette aan het woonhuis van Jan Mankes en een bijdrage aan het boek "Jan Mankes ervaren". Wij zijn de Culturele Stichting erg dankbaar voor deze bijdrage en voor het meedenken in het beginstadium van het project.

Dank aan Museum MORE die de financiering van de film op zich heeft genomen

Dank aan Da Vinci voor het verstrekken van een prijs ten behoeve van de wedstrijd

Dank aan Oud Holland voor het verstrekken van een prijs ten behoeve van de wedstrijd

Dank aan kunstenaarsbenodigdhedenzaak de Kunstburg in Doesburg voor het verstrekken van een prijs ten behoeve van de wedstrijd.

Dank aan Museum Møhlmann voor de eerste prijs en advies.

Dank aan de firma Zweersbouw die de herdenkingsplaquette op ons verzoek verzonken in de gevel heeft aanbracht en heeft verankerd.

Dank aan De Korenmolen, waar wij een aantal lezingen kunnen geven

Dank aan Museum Arnhem, die ons voorzagen van een aantal HR afbeeldingen

Dank aan Museum Belvédère, die ons voorzagen van een aantal HR afbeeldingen

Als prijs voor de wedstrijd mogen wij dit boek aanbieden: Jan Mankes. Schilder van tederheid.   Een biografie door Rémon van Gemeren, een uitgave van uitgeverij WBOOKS

In deze biografie volgt auteur Rémon van Gemeren de kunstenaar op de voet en schetst hij een scherp en intrigerend beeld van Mankes’ persoonlijkheid en kunstenaarschap. Tevens plaatst hij Mankes in de context van zijn omgeving en zijn tijd.

€ 29,95  ISBN 978 94 625 8349 8  256 pagina’s (gebonden)

Abonneer je nu op de nieuwsbrief die wordt uitgegeven wordt door stichting 100 jaar Jan Mankes. De stichting organiseert in 2020 allerlei activiteiten ter ere van het feit dat Schilder Jan Mankes 100 jaar zou zijn geworden.

Uw gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinde. Door de gegevens in te vullen verleent u automatisch toestemming voor het gebruik van uw privé gegevens voor het kunnen ontvangen van onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw aanmelding en de eerst volgende nieuwsbrief zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.