26 april 2020

Stichting 100 jaar

Jan Mankes

15 oktober 2020

Jan Mankes' leven en werk

door Marguerite Tuijn

woensdag 20 mei, 20.00 u.

Olieverftechniek

door Gerd Renshof

woensdag 17 juni, 20.00 u

Annie Mankes-Zernike

door Froukje Pitstra

woensdag 8 juli, 20.00 u.

Chris Lebeau

door Mechteld de Bois

woensdag 9 september, 20.00 u.

Lezingen in restaurant de Korenmolen: Kanaalweg 3, 6961 LW Eerbeek

Annie Mankes- Zernike

door Froukje Pitstra

donderdag 28 mei, 20.00 u.

Jan Mankes' leven en werk

door Marguerite Tuijn

donderdag 25 juni, 20.00 u.

Chris Lebeau

door Mechteld de Bois

donderdag 16 juli, 20.00 u.

Olieverftechniek

door Gerd Renshof

donderdag 17 september, 20.00 u

Marguerite Tuijn

is zelfstandig kunsthistoricus en werkt al 25 jaar voor verschillende musea aan tentoonstellingen en catalogi. Recent maakte zij tentoonstellingen in Museum MORE en in Museum De Fundatie. De lezing geeft een algemene inleiding op leven en werk van Jan Mankes met een nadruk op de periode in Eerbeek. www.mtkunstenschrijfwerk.nl

Gerd Renshof

is kunstschilder met als specialisatie de schildertechnieken van de 17e eeuw. Hij heeft veel geëxposeerd in binnen- en buitenland. Sinds 2009 heeft hij een een eigen academie, één van de grootste particuliere schilderacademies van Nederland. www.gerdrenshof.com en www.academie-renshof.nl

Froukje Pitstra

is onderzoeker, docent, geestelijk verzorger en vrijzinnig voorganger. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde op een biografie van Annie Mankes-Zernike. De lezing zal vooral de Eerbeekse tijd van Annie en Jan Mankes-Zernike beslaan (met aanloop en afloop). Met daarin veel kunstzinnige vrienden en ook een rol voor overburen Max Weber en Anne Weber-van Bosse, waarmee Zernike en Mankes goed bevriend waren. www. froukjepitstra.nl

Mechteld de Bois

studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was docente aan een Pedagogische Academie, werkte onder meer bij het Toneelmuseum en lange tijd als conservator bij het Drents Museum te Assen. Daar heeft zij op het terrein van de Nederlandse toegepaste kunst rond 1900 vele tentoonstellingen samengesteld, waaronder een grote overzichtstentoonstelling met monografie over Chris Lebeau (1878-1945). Mechteld de Bois gaat in haar lezing in op leven en werk van Chris Lebeau en zijn relatie met Jan Mankes. De focus ligt op de technische vakbekwaamheid van Lebeau als graficus, die Mankes introduceerde in de techniek van de houtsnede; op de maatschappijvisie van Lebeau als anarchist, vegetariër, antimilitarist en geheelonthouder en op het lettertype van de door Lebeau vervaardigde grafsteen van Mankes.

Jan Mankes door Chris Lebeau, - litho - 1917

Herinneringen van een predikante, 1956

Portret van Annie Mankes-Zernike, 1918 - 34 x 32,5 cm.

37,4 x 30,7 cm. coll. Rijksmuseum

coll. Museum MORE

Abonneer je nu op de nieuwsbrief die wordt uitgegeven wordt door stichting 100 jaar Jan Mankes. De stichting organiseert in 2020 allerlei activiteiten ter ere van het feit dat Schilder Jan Mankes 100 jaar zou zijn geworden.

Uw gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinde. Door de gegevens in te vullen verleent u automatisch toestemming voor het gebruik van uw privé gegevens voor het kunnen ontvangen van onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw aanmelding en de eerst volgende nieuwsbrief zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.