26 april 2020

Stichting 100 jaar

Jan Mankes

15 november 2020

Jan Mankes' leven en werk

door Marguerite Tuijn

Olieverftechniek

door Gerd Renshof

Chris Lebeau

door Mechteld de Bois

Annie Mankes- Zernike

door Froukje Pitstra

Marguerite Tuijn

is zelfstandig kunsthistoricus en werkt al 25 jaar voor verschillende musea aan tentoonstellingen en catalogi. Recent maakte zij tentoonstellingen in Museum MORE en in Museum De Fundatie. Zie www.mtkunstenschrijfwerk.nl. De lezing geeft een algemene inleiding op leven en werk van Jan Mankes met een nadruk op de periode in Eerbeek. Deze lezing wordt gesteund door de Werkgroep Taalmarkt en krijgt de vorm van een literair café: voor de pauze de lezing, na de pauze een open podium.De kosten zullen beperkt zijn tot de kosten van twee consumpties.

Gerd Renshof

Froukje Pitstra

is onderzoeker, docent, geestelijk verzorger en vrijzinnig voorganger. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde op een biografie van Annie Mankes-Zernike. De lezing zal vooral de Eerbeekse tijd van Annie en Jan Mankes-Zernike beslaan (met aanloop en afloop). Met daarin veel kunstzinnige vrienden en ook een rol voor overburen Max Weber en Anne Weber-van Bosse, waarmee Zernike en Mankes goed bevriend waren. www. froukjepitstra.nl

Mechteld de Bois

studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was docente aan een Pedagogische Academie, werkte onder meer bij het Toneelmuseum en lange tijd als conservator bij het Drents Museum te Assen. Daar heeft zij op het terrein van de Nederlandse toegepaste kunst rond 1900 vele tentoonstellingen samengesteld, waaronder een grote overzichtstentoonstelling met monografie over Chris Lebeau (1878-1945). Mechteld de Bois gaat in haar lezing in op leven en werk van Chris Lebeau en zijn relatie met Jan Mankes. De focus ligt op de technische vakbekwaamheid van Lebeau als graficus, die Mankes introduceerde in de techniek van de houtsnede; op de maatschappijvisie van Lebeau als anarchist, vegetariër, antimilitarist en geheelonthouder en op het lettertype van de door Lebeau vervaardigde grafsteen van Mankes.

Jan Mankes door Chris Lebeau, - litho - 1917

Herinneringen van een predikante, 1956

Portret van Annie Mankes-Zernike, 1918 - 34 x 32,5 cm.

37,4 x 30,7 cm. coll. Rijksmuseum

coll. Museum MORE