26 april 2020

Stichting 100 jaar

Jan Mankes

15 oktober 2020

Vier muizen,ets op papier - 19,5 x 14,5 cm, 1916

Vier muizen, ets op papier, 1916 - 19,5 x 14,5 cm

Contact

Stichting 100 jaar Jan Mankes

email: renshof.art@hetnet.nl of info@100jaarjanmankes.nl

postadres: Beverodelaan 209 6952 JH Dieren 0313-412305

[contact-form-7 id="1688" title="Contact formulier"]

Disclaimer: Stichting 100 jaar Jan Mankes, rechthebbende van deze site, neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Stichting 100 jaar Jan Mankes is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze samengestelde site. Stichting 100 jaar Jan Mankes heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Voorwaarden van Stichting 100 jaar Jan Mankes die zijn opgenomen in deze website. Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Privacy Statement: Stichting 100 jaar Jan Mankes (en de website van Stichting 100 jaar Jan Mankes) slaat op geen enkele wijze gegevens op, en voldoet aan alle wetgeving betreffende de privacy die van kracht is per 25 mei 2018. Verstrekte gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door Stichting 100 jaar Jan Mankes uitsluitend gebruikt om te communiceren met zakelijke contacten. Stichting 100 jaar Jan Mankes gaat zeer zorgvuldig met de gegevens van anderen om en deze worden niet aan derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de andere. Na beëindiging van het zakelijk contact zullen uw gegevens verwijderd worden uit het bestand, tenzij anders overeengekomen. Financiële gegevens worden altijd gedurende een vaste termijn van 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke eisen van de belastingdienst. Stichting 100 jaar Jan Mankes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons